Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6:00 - 8:00

Przychodzenie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna
z dzieckiem, poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy dowolne

 

8:00 - 8:15

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

 

8:25 - 9:00

Śniadanie

 

9:00 - 10.20

Zajęcia dydaktyczne z dziećmi z zakresu umiejętności wysławiania się
i logicznego myślenia, poznawanie pojęć matematycznych. Kształtowanie nawyków społeczno - moralnych (dziecko jako członek społeczności, stosowanie norm i zasad przyjętych w społeczeństwie), zdrowotnych
i estetycznych oraz umiejscowienie człowieka w środowisku. Zajęcia muzyczno - ruchowe, zabawy i zajęcia
w języku angielskim, ćwiczenia relaksacyjne, rozluźniające.

 

10:20 - 10:35 

Przygotowanie do drugiego śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia

 

10:35 - 11:00 

Drugie śniadanie

 

11:00 - 12:20 

Ćwiczenia i zabawy ruchowe w terenie, spacery, wycieczki do lasu, odkrywanie elementów środowiska. Przygotowanie do zajęć i zajęcia plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, manualne, muzyczne oraz teatralne. Rysowanie oraz malowanie z wykorzystaniem różnych technik, nauka piosenek z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Zajęcia na kortach tenisowych, zajęcia z języka angielskiego.

12.20 - 12.30 

Przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia.

 

12:30 - 13.00 

Obiad

 

13.00 - 16:30

  Odpoczynek, czytanie bajek, słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek

zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, zabawy dowolne wg zainteresowania dzieci, zabawy ruchowe na placu zabaw, zabawy konstrukcyjne